10 tips voor betere KPI’s om je communicatie te evalueren

Elk goed communicatieplan begint met het beschrijven van de doelstellingen, van wat je met de communicatie wil bereiken. Om achteraf te kunnen nagaan of je die doelstellingen ook echt hebt bereikt, is het opstellen van Key Performance Indicators (KPI’s) essentieel. Met een KPI objectiveer je het succes van je communicatie. Het formuleren van de KPI’s is geen eenvoudige klus. Daarom deze 10 tips voor betere KPI’s voor je communicatie.

Wat is een KPI?

Een Key Performance Indicator is een meetbare waarde die toont hoe effectief een organisatie is in het bereiken van haar strategische objectieven. Daarmee leg je je ambitieniveau vast en meet je ook je succes. Een voorbeeld van een communicatie KPI is: “Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar hebben 1000 websitebezoekers een informatiebundel over product X gedownload”.

Waarom KPI’s

De meeste organisaties werken vandaag veel beleidsmatiger dan vroeger. Accountability is een belangrijk thema geworden. Als je met je communicatie een strategische rol wil spelen in je organisatie, moet je succes meetbaar en aantoonbaar bijdragen tot de organisatiedoelstellingen. Zo word je van in het begin mee betrokken.

10 tips voor betere KPI’s voor je communicatie

  1. Start steeds met een helder begrip van wat de organisatie verwacht dat de communicatieafdeling gaat bereiken. Mediaclips, snappy facebookberichten en glanzende brochures horen daar niet bij.
  2. Selecteer voor elk bedrijfsstrategie specifieke KPI’s op maat. Zorg ervoor dat die relevant zijn en op een betekenisvolle manier feedback geven over de voortgang of het succes van de strategie. Er is geen generieke oplossing als het op KPI’s aankomt.
  3. Hou ook rekening met de emotionele component. Hoe hebben mensen de campagne of de actie beleefd? Verzamel naast de kwantitatieve ook kwalitatieve data.
  4. Je kunt meestal maar één keer meten. Meet alle relevante data binnen jouw meetmethode of tool. Het is beter om iets te veel data te verzamelen dan te weinig. Op voorwaarde dat het om relevante gegevens gaat natuurlijk.
  5. Betrek je stakeholders bij het vastleggen van je KPI’s. Zo start je de communicatiecampagne met een gedragen beeld van hoe het succes van de communicatie er zal uitzien.
  6. Maak voor je begint een benchmark op. Zo’n nulmeting laat je toe om de verbeteringen en de voortgang beter in beeld te brengen.
  7. Gebruik digitale tools zoals Google Analytics. Het grote voordeel van digitale communicatie is dat ze eenvoudig te kwantificeren is. De analyse van webverkeer en sociale media biedt talrijke opportuniteiten om resultaten van je communicatie te definiëren.
  8. Definieer je KPI’s zo dat je de effecten van je communicatieactie kunt isoleren van die van andere strategische middelen.
  9. Voorzie ruimte en budget om je publiek te bevragen over je communicatieactie. Zo kun je ook de kwalitatieve data verzamelen.
  10. Gebruik het AMEC Framework. (AMEC – International association for the measurement and evaluation of communication)

Meet het succes van je communicatieacties zodat je van bij het begin bij projecten wordt betrokken en er ook een strategische rol kunt spelen.

Voor meer info over communciatietrategie: bezoek www.theconversation.be of contacteer me, dan kunnen we samen eens bekijken wat er voor jou en je organisatie mogelijk is.